FİNANSMAN VE KREDİLER

Güneş enerjisi santrali ile ilgili satın alma maliyetlerini azaltmak veya ortadan kaldırmak istiyorsanız, güneş enerjisi santrallinizi bir kredi ile finanse etmek uygun bir seçenek olabilir. Biraz fazladan faiz ödersiniz, ancak güneş sistemlerindeki hızlı geri dönüş kısa zamanda tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Türkiye’deki GES Finansman Yolları

  • Öz Sermaye
  • Banka Kredileri
  • Leasing Finansal Kiralama
  • Hibeler
  • Uluslararası Finansman Kredileri

Öz Sermaye

Klasik bilinen ve en çok tercih edilen yatırım modelidir. Yatırımınız diğer seçeneklere göre herzaman geri dönüşü hızlıdır. Kendi öz kaynakları ile yapıdığı için finansal faiz farkları ödenmez ve yatırım maliyeti düşer.

Banka Kredileri

Ülkemizde hemen hemen tüm bankalar güneş enerji santralleri için finansman paketleri sunmaktadır. Türkiyede bir çok proje kısmen veya tamamen banka kredileri ile hayata geçirilmiştir. Doğru bir fizibilite ile projenin kendi kendini ödeyen yapıya getirilip sonrasında kazanca dönmesi sağlanabilir.

Leasing Finansal Kiralama

Yatırımcı güneş enerjisi santralini satın almak yerine leasing ile uzun vadeli kiralanarak kullanılmasını sağlar. Leasing yöntemi ile yapılacak projelerde sadece güneş enerji santral ekipmanları kiralanabilmektedir. Leasing firmaları projelendirme ve kurulum masraflarını ödemediği için öz sermaye ile desteklenmelidir.

Hibeler

Yerel kalkınma ajanslarının ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun GES projelerine yönelik hibe programları bulunmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren şirketlere IPARD desteği ile %50’ye kadar hibe sağladığı bilinmektedir. Yerel kalkınma ajanslarıda diğer destek programlarında da olduğu gibi projelerinin yüzde 50’sine kadar destek sağlamaktadır.
Güncel bilgiler için kurumların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Türkiye Kalkınma Ajansları

Uluslararası Finansman Kredileri

Bazı gelişmiş ülkelerin biraraya gelerek kurmuş oldukları finansal kuruluşlar Türkiye’deki GES projelerine destek vermektedir.

Bunlardan bir kaçı ; EBRDJBICJBICTWB


İLETİŞİME GEÇ